Designed by Dooder / Freepik

ה-SEC מגביר מאמצים גם בהסברה – השיק אתר ICO מזויף כדי להמחיש את הסכנות הטמונות בהשקעה במטבעות

”HoweyCoin” – כך נקרא המטבע שכביכול מוצע באמצעות האתר (ככל הנראה בהשאלה ממבחן האווי (Howey Test) המפורסם), ובאמצעותו, כך פורסם באתר – אפשר “לשלב בין שני הסגמנטים הגדלים ביותר בכלכלה המקוונת – בלוקצ’יין ו-Travel”.

בין היתר צויין באתר הדמי ”שהמטבעות המוצעים נרשמו אצל הממשל האמריקאי ושהם יירשמו למסחר בבורסות מאושרות”. ה-SEC אף הגדיל ורכש דומיין ייעודי וחיבר Whitepaper המכיל הסבר על המטבעות והשימוש בהם.

האתר מרחיב על ההחזר הצפוי למשקיעים כתוצאה מההשקעה במטבע, אך אלו שיבקשו להמשיך ולהשקיע יקבלו את ההודעה הבאה:

If You Responded To An Investment Offer Like This, You Could Have Been Scammed – HoweyCoins Are Completely Fake

האתר הוא דוגמא למדיניות ההסברה של ה-SEC, לצד מדיניות האכיפה והענישה בהן היא נוקטת ועליהן אנו שומעים לרוב.