פייסבוק ארה”ב נתבעת על ידי Realtime Data LLC

בתביעה אותה הגישה Realtime Data LLC”) Realtime“) במאי 2018 בבית המשפט המחוזי בקולורדו, טוענת Realtime אלגוריתם הדחיסה של פייסבוק – Zstandard software – מפר מספר פטנטים בבעלותה של Realtime.

 Zstandard הוא אלגוריתם דחיסת מידע פופולארי למדי המשולב במספר מוצרי פייסבוק, ולהצלחת התביעה יכולות להיות השלכות כלכליות ואופרטיביות משמעותית מבחינתה של פייסבוק אך גם מבחינתם של מפתחים וחברות שונות שיישמו את Zstandard במוצרים שלהם (כידוע, Zstandard מופץ בקוד פתוח (רישיון כפול – GPL V.2 / BSD) מה שתרם לאימוץ הרחב שלו בקהילות המפתחים).

 

נכון למועד כתיבת שורות אלו טרם הגיבה פייסבוק להאשמות שהועלו כנגדה.