חמשת הדברים החשובים ביותר שהסכם המייסדים שלכם צריך לכלול

ייסוד חברה במשותף דומה מאוד לחתונה. במהלך תקופת ירח הדבש הכל נראה מבטיח עבור הזוג הטרי, אבל ככל שמערכת היחסים מתפתחת, מורכבויות שונות, מתח ונושאים כמו רכוש, כסף וילדים מועצמים ומביאים לא אחת למחלוקת. זוגות מנסים לפתור בעיות אלה על ידי עריכת הסכמי טרום-נישואים. נסיבות ומאפייני תהליך הקמת חברה אינם שונים באופן מהותי, ומשכך, הסכם מייסדים טוב חייב להיות חלק בלתי נפרד מהתהליך.

מנינו בעבורכם את חמשת הדברים החשובים ביותר שהסכם המייסדים שלכם צריך לכלול:

רכישה חוזרת של הון מניות

הקצאת ההון בין המייסדים היא אחד הנושאים החשובים ביותר. הבעיה האינהרנטית בחברות סטארט-אפ היא שככל שמתדמים בתהליך, הקושי עולה והדרך להצלחה לרוב אינה עניין של מה בכך. לפיכך, הקצאת הון החברה למייסדים ביום היווסדה עשויה לתת יתרון למייסדים שיפרשו במהלך הדרך, ובהתאם לפגוע בשאר המייסדים, וכמובן, בחברה.

סקירה קצרה של כלל הבעיות הקשורות בעניין זה אינה מעשית; האמור נכון גם בנוגע לכלל הפתרונות האפשריים. הפתרון הנפוץ ביותר בעולם ההון סיכון לבעיה זו הוא מנגנון "ההבשלה ההפוכה" (reverse vesting) – מנגנון המאפשר לחברה או לייתר המייסדים לרכוש את הון המניות של מייסדים שיחליטו לפרוש, במהלך תקופה מסוימת אותה מגדירים הצדדים במשותף מראש.

אם נתעלם לרגע מהשלכות בעייתיות אפשריות של מנגנון זה (לדוג' – מיסוי), זהו מנגנון יעיל יחסית אשר רצוי שהסכם המייסדים שלכם יכלול.

מימון

נוהג הקצאת הסיכונים בעולמות ההון סיכון קובע כי מייסד החברה מסכן ומשקיע בד"כ את עבודתו היום-יומית, זמן, מאמצים, ויותר מכל – את כישוריו, ואילו המשקיע מסכן בד"כ כסף. אבל לעתים קרובות יותר מאשר לא, חברות סטארט-אפ מתקשות לגייס כסף או בוחרות לדחות את הגיוס עד שיתאפשר להן להשיג שווי טוב יותר. במקרים שכאלה, נדרשים לא אחת מייסדי החברה להושיט לכיסיהם יד ולסכן מזומנים ראשוניים כדי לרכוש ציוד ושירותים שאינם זמינים להם.

הסכם מייסדים טוב יכלול בתוכו הסדרים מתאימים, שתכליתם להגדיר כיצד יתקבלו החלטות על "מימון עצמי". נושאים אלו לרוב אינם חלק מהדיון הראשוני בין מייסדי החברה (לרוב הדיון המרכזי סובב סביב נושא חלוקת האחוזים והתפקידים השונים), ויתרון מרכזי בעצם עריכת ההסכם הוא שהוראות אלו שלרוב קיימות בו מעלות נושאים אלו לדיון, ועצם הדיון עוזר להגדיר ולהבין טוב יותר את ציפיות הצדדים.

הקצאת קניין רוחני מלא

זהו כנראה אחד הנושאים החשובים ביותר שהסכם המייסדים צריך לכלול, הן בעיני החברה, והן בעיני המשקיעים העתידיים. משקיע מתוחכם לרוב יבדוק כיצד בוצעה המחאת הקניין הרוחני על ידי המייסדים, וככל שתתגלה בעיה והמחאת הקניין הרוחני בוצעה בצורה לא מספקת, יידרוש הוא את שינוי המסמכים או את ביצוע ההקצאה מחדש. נשמע פשוט, אבל יחסים בין מייסדים מסתבכים, ורצוי למנוע מצבים בהם ניתנת למייסד יתרון או עמדת כוח כנגד החברה ושאר המייסדים, במיוחד במהלך תהליך השקעה או רכישה של חברה.

למה נושא זה חשוב כל כך? מאחר ונכסי הקניין הרוחני הם לרוב הדבר העיקרי אותו "מביאה החברה לשולחן", על פי חוזק הבעלות של החברה בקניין זה יבחר לא אחת משקיע אם להשקיע בחברה או לא. המחאה טובה מאפשרת לחברה לעשות שימוש בנכסים אלו בחופשיות וללא חשש – גם אם אחד או יותר מהמייסדים החליט לעזוב.

זמן ומאמץ

ודאו את הציפיות שלכם האחד מהאחר. הימנעו מלכתוב "שכל אחד מהמייסדים מתחייב לתרום את מלוא זמנו לטובת עסקי החברה", אם זה לא המקרה באמת. תפקידים ותחומי אחריות חשובים, אך יש לזכור כי בימיה הראשונים של החברה כולם עושים הכל. זמן ומאמץ הם בבסיס התרומה שלכם לחברה החדשה, ואם אחד המייסדים או יותר מתכוון לעבוד במקביל בעבודה אחרת, וייתר המייסדים מסכימים לכך, וודאו שההסכמה כלולה בהסכם המייסדים. בהערה צדדית נזכיר כי משקיעי הון סיכון מצפים לרוב לראות מסירות ומעורבות מלאה של המייסדים בחברה, אבל את הסכם המייסדים, כמו כל הסכם אחר, ניתן לשנות אם כל הצדדים הסכימו לכך. כך ניתן לומר (לדוג') שעבודה במקביל מקובלת על המייסדים עד להשלמת סבב גיוס בו יצטרף משקיע לחברה.

סודיות ואי תחרות

אם נחזור לרגע למתיחות האפשרית בין המייסדים, ולעד כמה דברים יכולים להסתבך במהלך הדרך, הסכם מייסדים טוב צריך לכלול הוראות והגבלות מתאימות בדבר האיסור להתחרות בעסקי החברה, וכן הוראות מתאימות בדבר סודיות, שתכליתן למנוע מהמייסדים מלחשוף מידע סודי של החברה לאחרים.

הסכם מייסדים עשוי להיראות בתחילה מיותר, אבל לטעמנו הוא חיוני, ולרוב ישמש הוא ככלי המחזק את החברה ואת מערכת היחסים בין המייסדים, וככזה "שמציף" מראש מכשולים ואתגרים שרוב היזמים נמנעים מלדון בהם.