הוראת שעה – דיבידנד בשיעור מוטב (25% בלבד)

חוזר מס הכנסה - הטבת דיבידנד

בדצמבר האחרון פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע״ז-2016. בין השאר, קובע החוק בסעיף 97, הוראת שעה בעניין חלוקת דיבידנד במס מופחת בשיעור 25%, ללא מס נוסף, בכפוף לתנאים. בקווים כלליים, הוראת השעה קובעת כי שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד בידי בעל מניות מהותי, או בידי חברה … להמשך קריאה הוראת שעה – דיבידנד בשיעור מוטב (25% בלבד)